درباره ما

درباره دکتر داوود ذوالقدر بخوانید؛

وب سایت رسمی دکتر داوود ذوالقدر

تغییر اصل اطلاعات به عصر معنا

دنیا از سال ۲۰۰۳ وارد عصر جدیدی به نام معنا شد. هنوز هم انسان های زیادی هستند که در عصر سوم به سر می‌برند و نظرات و محصولات خود را به سختی می فروشند. در حالی که جامعه بشری نیاز به اطلاعاتی ندارد و همه روابط چه خانوادگی، چه دوستانه و کسب و کاری نیازمند همدلی هم سازی است.

روابطی که بر اساس اعتماد و استفاده از قلب به اندازه مغز نشأت می گیرد. ما این اصول را در روابط و کسب و کار به روز رسانی کرده ایم تا شما راحت‌تر به نظرتان برسید.

از خود شناسی به موفقیت برسیم

آموزه های ما از خودشناسی فرد شروع می شود، ۵ استعداد هر شخص را شناسایی و به افراد کمک می کنیم از توانایی هایش در روابط و کسب و کار چگونه می تواند استفاده کند.

به او می آموزیم که کسب و کار از روابط بین فردی و خانوادگی جدا نیست و موفقیت در گرو همدیگر است و سپس برنامه‌ای منسجم برای تیم سازی، استخدام، مدیریت، افزایش درآمد، ارتباط صحیح با کارمندان، چگونگی ثبت قراردادها، برندینگ و کنترل روابط و رسیدن شما به اهدافتان دنبال می‌کنیم.

بیزینس کوچ 4 بعدی

در دنیایی که آرزو فروشی باب شده است، بیزنس کوچ هایی که رسیدن به آرزوهایشان را برای دیگران هم وعده می‌دهند به موفقیت نمی‌رسند. چرا که علایق و نقاط قوت شخص در نظر گرفته نمی شود. بی شک اراده شخص در میان راه از بین می‌رود و از بین رفتن اراده مانع خلاقیت می شود.

برای اینکه انسان خلاقی باشی و به موفقیت برسی پیشنهاد می کنم بیزنس کوچی را انتخاب کنید که برای هر نفر راه جداگانه ای در نظر داشته باشد.

دوره های سطح 4

امروزه صرفاً با داشتن اطلاعات تنها نمی توان به موفقیت رسید چون دستیابی به اطلاعات برای هر شخص در هر زمینه ای راحت و آسان است. آدمها به دنبال چیزی فراتر از اطلاعات برای متقاعد شدن و پیدا کردن مسیر خود هستند که با وارد شدن به دنیای سطح چهار می توان آنها را فرا گرفت.