اساتید سایت

دکتر داوود ذوالقدر
من، داوود ذوالقدر بنیان گذار متد 4d برای اولین بار در ایران، هدفم از همراهی شما ایجاد نگرش جدیدی در روابط، خانواده، کسب و کار و زندگی شخصی بهتر است که پس از فراگیری آن تغییرات را خواهید دید.
نفر بعدی شما باشید
ابتدا در سایت ثبت نام کنید سپس درخواست همکاری خود را ارسال کنید